Letselschade

Onze diensten

Letselschade omvat alle kosten en schade die u ondervindt als gevolg van een ongeval. Wanneer u niet zelf of deels aansprakelijk bent voor dit ongeval heeft u volgens de Nederlandse wet recht op schadevergoeding. De schadevergoeding wordt uitgekeerd door de verzekeraar van de aansprakelijke of in sommige gevallen door de aansprakelijke zelf.

Wat veel mensen niet beseffen is dat er al snel sprake kan zijn van letselschade. Iemand die bijvoorbeeld aangereden wordt door iemand op een brommer kan letselschade oplopen: Een doktersbezoek, inkomsten die u mis vanwege een vrije dag/ziekte, schade aan uw kleren of andere eigendommen. De gevolgen van schade kunnen soms behoorlijk oplopen.

Verkeersongeval

Of u nu voetganger, fietser, of bestuurder van een motorvoertuig bent, alle deelnemers van het verkeer kunnen betrokken raken bij een verkeersongeval.

Als het ongeval is veroorzaakt door de schuld van een ander, kan Maximus de verzekeraar van de tegenpartij aansprakelijk stellen en schadevergoeding vorderen.

Het komt wel eens voor dat er direct na het ongeval veel onkosten zijn zoals de schade aan uw voertuig of kleding, reiskosten, medische kosten of kosten voor het inschakelen van huishoudelijke hulp. Ook andere schadeposten direct na het ongeval of in de verdere toekomst kunnen een rol spelen. Soms ontstaan problemen op het werk.

Maximus Letselschade inventariseert samen met u de schade en de verdere problemen en probeert daarvoor oplossingen te vinden.

Dieren

Het kan zijn dat u bijvoorbeeld gebeten wordt door een loslopende hond. En als vervolg kunt u een tijdje niet werken.

De eigenaar van het dier is aansprakelijk voor de schade de dat dier aan de tegenpartij toebrengt.

Het komt wel eens voor dat er direct na het ongeval veel onkosten zijn zoals de schade aan uw kleding, reiskosten, medische kosten of kosten voor het inschakelen van huishoudelijke hulp. Ook andere schadeposten direct na het ongeval of in de verdere toekomst kunnen een rol spelen. Soms ontstaan problemen op het werk.

Wat wij na zo een situatie doen is de eigenaar van het dier aansprakelijk stellen voor de letselschade en de schade verder afwikkelen met de aansprakelijkheidsverzekeraar van de eigenaar van het dier.

Bedrijfsongeval

Dit is letsel dat ontstaat door een ongeval bij het uitvoeren van uw werkzaamheden, bijvoorbeeld door onveilige arbeidsomstandigheden. Er wordt ook wel gesproken van een bedrijfsongeval of een arbeidsongeval.

Er moet uitgezocht worden of de werkgever aansprakelijk is. Voldeden de arbeidsomstandigheden en de gebruikte apparaten aan de voorgeschreven veiligheidseisen? Waren de instructies voor het uitvoeren van het werk duidelijk? Heeft uw werkgever alles gedaan om het ongeval te voorkomen? Is het voorval gemeld bij de Arbeidsinspectie?

Het komt wel eens voor dat er direct na het ongeval veel onkosten zijn zoals de schade aan uw voertuig of kleding, reiskosten, medische kosten of kosten voor het inschakelen van huishoudelijke hulp. Ook andere schadeposten direct na het ongeval of in de verdere toekomst kunnen een rol spelen. Soms ontstaan problemen op het werk.

Wanneer Maximus Letselschade vaststelt dat er aansprakelijkheid is, kan uw werkgever aansprakelijk worden gesteld. Uiteraard gebeurt dat in goed overleg met u. De meeste werkgevers zijn voor schade door een bedrijfsongeval verzekerd.

Medische fout

Een arts of andere zorgverlener moet zijn of haar werk naar behoren uitvoeren. Er is sprake van een medische fout als redelijkerwijs van de arts had mogen worden verwacht dat hij de ingreep of behandeling anders had moeten uitvoeren.

Het is bij medische fouten vaak moeilijk vast te stellen wie daarvoor verantwoordelijk is en wie aansprakelijk gesteld kan worden. Bij instellingen als ziekenhuizen wordt het ziekenhuis aansprakelijk gesteld voor de fouten van alle medewerkers, ook als zij niet meer in dienst zijn.

Om te kunnen beoordelen of een arts een fout heeft gemaakt, moet worden vastgesteld of de arts zorgvuldig heeft gehandeld volgens de normen van de beroepsgroep.

Als een medische behandeling een slecht resultaat oplevert, betekent dat niet altijd dat er een medische fout is gemaakt. Fout gegaan betekent dus niet automatisch fout gedaan. Er kan bijvoorbeeld ook sprake zijn van een complicatie waar de arts niets aan kan doen. Daarnaast is de arts niet verantwoordelijk voor de armbreuk.


Het komt wel eens voor dat er direct na het ongeval veel onkosten zijn zoals medische kosten, reiskosten of kosten voor het inschakelen van huishoudelijke hulp. Ook andere schadeposten direct na de medische fout of in de verdere toekomst kunnen een rol spelen. Soms ontstaan problemen op het werk.

Samen met u zal Maximus Letselschade onderzoeken of de arts aansprakelijk is. Wij zullen moeten bewijzen dat de arts onzorgvuldig heeft gehandeld en dat de schade die u lijdt, is veroorzaakt door de fout van de arts. Onze medisch adviseur zal alle medische aspecten voor u beoordelen en vervolgens zal Maximus Letselschade dan beoordelen of de arts of het ziekenhuis aansprakelijk gesteld kan worden. Als Maximus Letselschade van mening is dat de arts inderdaad een fout heeft gemaakt, dan stelt Maximus Letselschade het ziekenhuis aansprakelijk voor de schade en regelt dan doorgaans de schade met de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van het ziekenhuis.

Sport

Het is algemeen bekend dat u, wanneer u sport, altijd een verhoogd risico loopt op ongelukken en blessures. Beoordeeld zal moeten worden of er bij een sportongeval sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden of dat de schade is ontstaan doordat de normale spelregels zijn overtreden.

Als de schade wordt veroorzaakt binnen het normale spel en er volgens de spelregels wordt gespeeld, dan kan uw schade niet worden verhaald en dient u uw eigen schade te dragen.

Het komt wel eens voor dat er direct na het ongeval veel onkosten zijn zoals de schade aan uw kleding, reiskosten, medische kosten of kosten voor het inschakelen van huishoudelijke hulp. Ook andere schadeposten direct na het ongeval of in de verdere toekomst kunnen een rol spelen. Soms ontstaan problemen op het werk.


Maximus Letselschade zal voor u beoordelen of het letsel is ontstaan door een onrechtmatige gedraging van de tegenstander of dat er sprake was van een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Letselschade omvat alle kosten en schade die u ondervindt als gevolg van een ongeval.

Waarom Maximus Letselschade B.V. ?

Wij hebben de juiste contacten en specialisten om u van het juiste advies te voorzien. Slachtoffers hebben juist na een ongeval rust nodig om weer te kunnen herstellen. De soms veelomvattende correspondentie met verzekeraars of anderen over aansprakelijkheid en het verhalen van de schade is dan niet een onderwerp waar slachtoffers blij van worden. U hoeft zich geen zorgen te maken, Schadebureau Maximus is uw partner in dit stuk en zal u blijven ondersteunen.

Expertise

Schadebureau Maximus is gespecialiseerd in de regeling van schades ontstaan door sport, werk, een medische fout en letsel- en overlijdensschaden.

Vakkundig

Wij behartigen de belangen van slachtoffers en naasten wanneer er sprake is van letselschade of overlijden. Onze specialisten staan voor u klaar!

Persoonlijk

Bent u niet in staat zichzelf te verplaatsen? Of vindt u het juist prettiger om in uw eigen vertrouwde omgeving af te spreken? Geen probleem, wij komen naar u toe!

Snelle afhandeling

Wij onderhouden de contacten voor u en houden u op de hoogte van de voortgang. Uw schadeafhandeling doen wij in een zo kort mogelijke tijd.

Bel mij terug
Bel mij terug

Heeft u een vraag voor of interesse in onze schade diensten? We bellen u graag terug voor een vrijblijvend persoonlijk advies.